Bestel- en Leveringscondities

Hieronder volgen enkele belangrijke paragrafen uit onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Bestelcondities:
- Vermelde prijzen in onze prijscourant zijn exclusief BTW;
- Tenzij anders vermeld, zijn de wijnen uitsluitend per doos van 6 flessen te bestellen;
- Tenzij anders overeengekomen worden bestelling die wij voor 15:00 uur ontvangen, binnen 2 werkdagen geleverd.

Leveringcondities:
- Wijnimport Scheveningen verstrekt geen alcoholhoudende dranken aan personen beneden de 18 jaar;
- Tenzij anders overeengekomen, leveren wij horeca en bedrijven binnen Nederland vanaf 60 flessen franco huis;
- Tenzij anders overeengekomen, leveren wij wijnspeciaalzaken binnen Nederland vanaf 120 flessen franco huis;  
- Op afspraak kunt u uw bestelling ook afhalen.

 

Kantoortijden:
Ons bedrijf is geopend van maandag t/m vrijdag vanaf 08:30 - 18:00 uur. Bezoek is enkel mogelijk op afspraak.

Klachten:
Indien u klachten hebt over de kwaliteit van de geleverde wijnen, dient u binnen 8 dagen schriftelijk of telefonisch contact met ons op te nemen.

Eigendom goederen:
Alle door ons aan koper geleverde en te leveren artikelen blijven uitsluitend ons eigendom, totdat alle vorderingen die wij op koper hebben of zullen verkrijgen, uit welke hoofde dan ook, volledig met inbegrip van rente en kosten zijn betaald.

Algemene voorwaarden:
Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 27121678. Deze kunnen op verzoek naar u worden toegezonden. Neemt u hierover contact met ons op.